Uzaktan eğitimle 1 milyar lira tasarruf

Birçok alanda olduğu gibi dijital dönüşüme de hız veren Türkiye, Ticaret Bakanlığı 2020 – 2023 yılları arasında uyguladığı “Uzaktan Eğitim Modeliyle” kamuda büyük bir tasarruf sağlandı.

700 bin civarında katılımcı ile çalışma yürütüldüğü belirtilen Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, “Ticaret Bakanlığı olarak Covid-19 salgın süreci ile birlikte eğitimde hız kazanan dijital dönüşüm çalışmalarına hızlı bir uyum sağlanarak, bu alandaki muhteva çalışmalarını çeşitlendirip uygulanmasına başlanılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, 2020-2022 yılları ve 2023 yılı ilk altı ay içerisinde toplamda 738 bin katılımcılı eğitim faaliyeti gerçekleştirilerek, 1 Milyar TL üzerinde tasarruf sağlanmıştır. ” denildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığı olarak Covid-19 salgın süreci ile birlikte eğitimde hız kazanan dijital dönüşüm çalışmalarına hızlı bir uyum sağlanarak, bu alandaki muhteva çalışmalarını çeşitlendirip uygulanmasına başlanılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, 2020-2022 yılları ve 2023 yılı ilk altı ay içerisinde toplamda 738 bin katılımcılı eğitim faaliyeti gerçekleştirilerek, 1 Milyar TL üzerinde tasarruf sağlanmıştır.

Bakanlık olarak, dijital eğitimde kazanılan tecrübeyi, kurum içi e-eğitim içerikleri hazırlama noktasında değerlendirip, personellere kısa anlaşılır bilgilerin yanında, nano öğrenme modülleri içeren malzemeler sunma kapasitesi artırılmıştır.

Muhteva özgünlüğü bakımından adaylık eğitimleri, oryantasyon eğitimleri, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele gibi Ticaret Bakanlığı personelini geliştirici eğitim faaliyetleri yanında, gümrük mevzuatı, tüketicinin korunması, haksız fiyat artışı, sınır ticareti, tek pencere gibi farklı programlarda vatandaşın işinin hızlı ilerlemesini sağlayacak mevzuat ve uygulama eğitimleri de verilmektedir.

Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden, muhtevalar eğitime katılanlara ulaştırılırken, aynı zamanda merkez ve taşra idarelerinde görevli çalışanların eğitim talepleri de doğrudan bu sistem üzerinden alınabilmekte olup, bu talepler eğitim planına dahil edilebilmektedir.

2020 yılından itibaren eğitim faaliyetlerinde, yaklaşık 738 bin katılımcıya eğitim vererek tekil düzeyde Bakanlık personelinin ortalama % 85’ine ulaşma başarısı gösterilmiştir. 2023 yılının ilk 6 ayında ise 69 bin katılımcılı eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 2020-2023 arası dönemde yıllık gerçekleştirilen ortalama eğitim saati ise kişi başı 7 saati bulmuştur. Böylelikle, dışarıdan hizmet satın almadan geliştirilen canlı sanal sınıf, video SCORM ve animasyonlu mikro öğrenme gibi yöntemler ile oluşturulan eğitim muhtevaları ve Uzaktan Eğitim çalışmaları sayesinde, toplamda 738 bin katılımcılı eğitim faaliyeti gerçekleştirilerek, Ticaret Bakanlığı olarak kamu bütçesinde 1 Milyar TL üzerinde Tasarruf sağlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak günün getirdiği teknolojik gelişmeleri takip eden, kamu kaynaklarını etkin kullanan iç ve dış paydaşlarımızın, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim faaliyetlerini planlama ve uygulama çalışmalarımız devam etmektedir. Kazanılan e-eğitim tecrübesi ile birlikte, e-eğitimin sağlamış olduğu zaman ve mekandan bağımsız erişim, tekrar avantajlarının yanında, yüz yüze eğitimin de vermiş olduğu sosyal öğrenme ve pratik uygulama avantajlarının birleştirilmesi hedeflenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx