Murat Kurum'dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz

Murat Kurum’dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün OECD Konferans Merkezi’nde başlayan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çevre Bakanları Toplantısı’na (EPOC) katılmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e gitti. İki gün sürecek ‘Herkes İçin Sağlıklı ve Dayanıklı Bir Çevrenin Sağlanması’ temalı toplantının ilk gün çalışmalarında ‘iklim değişikliği’başlığında müzakereler yapıldı. Bakan Kurum, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann’ın ev sahipliğinde, üye ülke çevre bakanlarının katılımıyla düzenlenen toplantının, ‘Net Sıfıra Geçiş-İklim Değişikliği Azaltımı ve Adaptasyona Yönelik İstek Aralığını Kapatma’ temalı genel oturumunda katılımcılara hitap etti. Bakan Kurum, dünyanın iklim değişikliğinde kritik bir eşikte bulunduğuna işaret ettiği konuşmasında, “Devletler olarak hepimiz, Paris İklim Anlaşması’nın 1,5 santigrat derece hedefi doğrultusunda küresel bir iş birliği içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı. Kurum, özellikle 26. Taraflar Konferansı’nda bu dayanışma ve kararlılığın tüm dünyaya gösterildiğini belirterek, “Ancak şimdi acilen orta ve uzun vadeli hedeflerimize yönelik eylemlerimizi gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde adımlarımızı atmamız gerekiyor. Bu yüzden küresel ölçekte yaşadığımız krizleri fırsata çevirmek için iş birliğimizi her zamankinden daha fazla artırmalıyız.” şeklinde konuştu. Murat Kurum’dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz ViDEO Bakan Kurum, Türkiye’de iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanması, geçim kaynaklarının, ekonomi ve doğal sistemlerin de iklim değişikliğinden daha az etkilenmesi için çalıştıklarını söyledi. Kurum, bunun için tarım sektörünün kuraklığa karşı direncinin artırılması, artan depolama ve altyapı yönetimi yoluyla sel ve sel risklerinin azaltılması, su kaynaklarının entegre yönetimi ve ekosistemlerin korunması gibi önemli tedbirler üzerinde durduklarını bildirdi. Murat Kurum dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz #1 Bakan Kurum, Türkiye’nin 2011’de hazırlanan İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’nı 2053 hedeflerine göre güncellediklerini kaydetti. Ayrıca Bakan Kurum, iklim değişikliğine uyumda ve dirençliliğin sağlanmasında ulusal çalışmaların yanı sıra bölgesel ve yerel çalışmaların da önem taşıdığını, bu kapsamda bölge ve şehirlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, 7 coğrafi bölge için gerekli tedbirlerin alınması ve doğa temelli çözümler geliştirilmesi hedeflerine dönük projeler geliştirdiklerini ifade etti. Murat Kurum dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz #2 İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik öncelikli eylemleri içeren ‘Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planları’ hazırladıklarını ifade eden Bakan Kurum, açıklamalarını şu ifadeler ile sürdürdü: “Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarının önemli bir bileşeni olarak Doğa Temelli Çözümler Katalogları hazırlanmıştır. Bakanlığımızın 2019-2023 stratejik hedefleri kapsamında 30 büyükşehir belediyesinde Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarının hazırlanmasına yönelik mevzuat ve teknik rehber hazırlama çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir.” Murat Kurum dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz #3
Şubat ayında, kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum ve uluslararası kuruluşların katılımıyla düzenlenen İklim Şurası’nda azaltım, uyum, yerel yönetimler, finansman ve karbon fiyatlama, teknoloji ile sosyal politikalar konusunda orta ve uzun vadeli hedeflerin altlığını teşkil edecek tavsiyeleri çalıştıklarını, şuranın sonuç bildirgesinde 217 tavsiye kararının yer aldığını hatırlattı. Murat Kurum dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz #4 BM Sekreteryası’na 2015’te sundukları Ulusal Katkı Beyanı’nı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyaya ilan ettiği 2053 Net Sıfır hedefine uygun olarak bu yıl içerisinde güncelleyeceklerini ifade eden Kurum, “Hem Şura kararlarımızın altlık olduğu hem de Ulusal Katkı Beyanımıza hukuki temel oluşturacak İklim Kanunu çalışmalarımızda da büyük ölçüde ilerleme kaydettik. Kanun kapsamında, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda enerji başta olmak üzere ülkemizde yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz. İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarında doğru ve gerçekçi bir hedef için yakında İklim Kanunu’nu da çıkaracağız. Murat Kurum dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz #5
Ormanlarımız başta olmak üzere yutak alanlarımızı iyileştirip, artıracağız. İklim dirençli toplum olma hedefiyle, bilim temelli etki, etkilenebilirlik analizleri yapacak, uyum faaliyetlerini daha da güçlendireceğiz. Yerel iklim eyleminin güçlendirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alarak yerele kaynak akışını sağlayacağız.” Ayrıca Bakan Kurum, emisyon Ticaret Sistemi’ni kuracaklarını, karbon fiyatlama mekanizmasından elde edilecek gelirle sanayicinin temiz üretim ve yeşil yatırımlarını destekleyeceklerini vurguladı. Murat Kurum dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz #6 Bakan Kurum, sözlerine şu ifadeler ile son verdi: “Yeşil dönüşüm süreçlerinden en fazla etkilenecek olan istihdam alanlarında adil geçişi temin etmeye yönelik çalışmalar yapacağız. Gençler, kadınlar, yoksullar başta olmak üzere iklim değişikliğine karşı dezavantajlı kesimlerin de süreçlere katılımını sağlayacağız. Biz, Türkiye olarak tarihi sorumluluğumuz bulunmamasına rağmen bütün uluslararası çalışmalara taraf olduk, iklim değişikliğiyle mücadelede üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdik, getiriyoruz. Ülke olarak Paris İklim Anlaşması doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına katkı vermeye kararlılıkla devam edeceğiz.” Murat Kurum dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz #7 Murat Kurum dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz #8 Murat Kurum dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz #9 Murat Kurum dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz #10 Murat Kurum dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz #11
Murat Kurum dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz #12 Murat Kurum dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz #13 Murat Kurum dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz #14 Murat Kurum dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz #15 Murat Kurum dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz #16 Murat Kurum dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz #17 Murat Kurum dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz #18 Murat Kurum dan 2053 hedefi vurgusu: Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz #19

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.