Hacı Bayram Veli Üniversitesi en az lise mezunu işçi arıyor! Müracaatlar ne vakit bitiyor?

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (B) fıkrası uyarınca kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. Müracaat koşulları ve tarihine ait merak edilen tüm ayrıntıların yer verildiği ilanda, Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi, Takviye İşçisi, Paklık Grevlisi, Bahçe Bakımı Vazifelisi, Ofis İşçisi ve Programcı takımlarına ait detaylara yer verildi. Ayrıyeten en az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını belirten üniversite, KPSS puan aslını alarak görevlendirme yapacak. 

Son Müracaat Tarihi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işçi alımı müracaatları 8 Haziran 2022 tarihinde başlayıp 22 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA adresinde yer alan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığına Müracaat Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen dokümanlarla birlikte şahsen müracaatlarını tamamlayabilecek.

Gerekli Dokümanlar neler?

1) KPSS (B) kümesi imtihan sonuç belgesi

2) Müracaat Formu ( Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. https://hacibayram.edu.tr/personel/idaripersonele-iliskin-matbu-formlar)

3) Diploma Örneği

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) Askerlik Durum Dokümanı (Erkek adaylar için)

6) Deneyim dokümanı (SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge)

7) İstenen unvana ilişkin sertifika belgesi

8) İsimli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan evrak kabul edilecektir)

9) Programcı durumuna başvuracak adaylar için lisan yeterlilik dokümanı (İngilizce lisanından en az (D) düzeyinde)

Başvuru Şartları

1) Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup, kontratta belirtilen koşulları yerine getirmeyen adayların mukaveleleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B unsuru yeterince, Kontratlı işçinin, hizmet kontratı asıllarına alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratının feshedilmesi yahut kontrat devri içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi konumlarında tekrar istihdam edilemez.

3) Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel kaideler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunda belirtilen genel kurallar aranır.

4) A) Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSSP3 puanı temel alınacaktır.
    B) Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSSP93 puanı temel alınacaktır.
    C) Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSSP94 puanı temel alınacaktır.

5) Müracaatlarda “Kamu Misyonlarına Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelik” Kararları uygulanır.

6) Adayların rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

7) Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.